Trùm Đan Dược

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đan Dược Đại Hạnh
Đan Dược Trùm
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Phiêu Đãng Vân (飘荡的云)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Khang Nguyễn Trọng

Nội dung: Một thế hệ 《 Đan Dược Trùm 》 tuyên ngôn:

Rình coi, ta có ẩn hình đan; tưởng trường thọ, ta có duyên thọ đan; tưởng phụ nữ, hắc hắc…

Thanh thuần đạo sư ta dùng dưỡng nhan đan đi tạp đổ, bầu trời tiên tử ta dùng tiên đan dẫn tới rơi rụng phàm trần không có không dám làm, chỉ có không dám nghĩ, hết thảy phấn khích đều ở quyển sách.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment