Trung Minh Cộng Đồng — Dâm Mẫu Tính Đùa Giỡn Tiền Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Trung Minh Xã Khu — Dâm Mẫu Tính Hí Tiền Truyện
Dâm Mẫu Tính Diễn Tiền Truyện
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 中明社区—淫母性戏前传

Tác giả: Pesakd
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Này vì dâm mẫu tính diễn tiền truyện, bất quá, Dâm Mẫu Tính Diễn vẫn chưa xong, nguyên nhân chủ yếu là vì trước kia, máy vi tính của ta bị virus KO điệu, tư liệu toàn hủy, lúc ấy lại không làm dự bị (đều là tình dục trang web làm hại…)

Lâu, quên đi chuyện này, thẳng đến 2007 năm mới tại lên mạng nhìn đến dâm mẫu tính diễn này vẫn chưa xong tác phẩm, càng xem càng nhìn quen mắt, mới nghĩ tới ta là tác giả! Ta tự hồ chỉ viết đến 12 vẫn là 13 a.

Mặt sau tựa hồ có người tiếp theo ta viết, nhưng ta xem ‘Khởi’ không đến, số lượng từ cũng quá thiếu, hy vọng vị kia tiếp theo do ta viết nhân, nếu muốn viết, thỉnh viết nhiều một chút, cám ơn… . 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đây là tiền truyện của truyện Dâm Mẫu Tính Diễn

Trung Minh Cộng Đồng — Dâm Mẫu Tính Đùa Giỡn Tiền Truyện
Xếp hạng: 6.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Trung Minh Cộng Đồng — Dâm Mẫu Tính Đùa Giỡn Tiền Truyện

Add Comment