Trương Phong Ngoại Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Xuân Nguyệt Đường Dật Sự
Tình trạng: Tổng Hợp Bản
Tên tiếng trung: 张峰外传
春月塘逸事

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. Gồm nhiều truyện ngắn:

– Trương Phong Ngoại Truyện Chi Xuân Nguyệt Đường Dật Sự

– Trương Phong Ngoại Truyện Khách Mời Nam Nô

– Trương Phong Ngoại Truyện Chi Xấu Hổ Nhẫn Nhục Nữ Cảnh Sát

– Trương Phong Ngoại Truyện Chi Xấu Hổ Nhẫn Nhục Nữ Hầu

– Trương Phong Ngoại Truyện Chi Xấu Hổ Nhẫn Nhục Bảo Vệ Khiết Viên

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Trương Phong Ngoại Truyện
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment