Tù Phi Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 囚妃传

Tác giả: Ly Ưu Đàm (郦优昙)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thuộc tính phân loại: Mất quyền lực / khác / bình thường ngôn tình / chính kịch.

Key word: Sáng như minh huyền trinh Đoan Mộc vân.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

2 thoughts on “Tù Phi Truyện

    1. Ikeda Shō

      Ikeda Shō

      Chưa đọc đúng bản convert này (chưa nạp tệ), nhưng nội dung nói về một công chúa che giấu vẻ đẹp của mình sau đó bị hoàng đế phát hiện và thịt. Có thủ đoạn, loạn luân, phần thịt viết hay.

Add Comment