Tử Thần Chi Dục Đế

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C085)
Tên tiếng trung: 死神之欲帝

Tác giả: Dạ Thất Lang (夜七郎)
Text: Người LangBạc
Convert: Quichim Wa

Ebook: Aiki sora

Nội dung: Hèn mọn bỉ ổi Ngọc đế cho Lâm Lôi một lần xuyên việt cơ hội, Lâm Lôi lựa chọn xuyên việt Tử thần thế giới đi, từ nay về sau, Lâm Lôi vĩ đại hành trình đã bắt đầu.

Lâm Lôi mục tiêu là tử thần bên trong đích sở hữu tất cả mỹ nữ.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment