Diễm Dục: Vệ Giáo Nam Giáo Sư

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C087)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: 

Ebook: Binn

Nội dung: Phong lưu Hạ Kiếm, dùng giáo sư thân phận tiến nhập hoa đào huyện nữ tử vệ trường học, dùng “Tình thú” tự xưng hắn, kích tình như lửa, như là một con dã thú, chỉ cần là nữ nhân, là hắn có thể nhen nhóm nàng hỏa, tại thuần một sắc đều là mỹ nữ đệ tử vệ trong trường, sẽ phát sinh cái gì?

Hắn, không chỉ là đến phao ngâm mỹ nữ đấy, hắn còn muốn…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment