Túy Chẩm Giang Sơn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Say Chẩm Giang Sơn
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 醉枕江山

Tác giả: Nguyệt Quan (月关)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nữ Đế Vũ Chiếu nhật nguyệt lăng không, Thượng Quan Uyển Nhi ước lượng thiên hạ,

Lý Khỏa Nhi diễm so hoa kiều, năm tính tử lục đục với nhau,

Thái Bình công chúa khó thái bình, Lý gia tam lang thật Long Cơ,

Địch Nhân Kiệt, Trương Dịch Chi, Phùng Tiểu Bảo. . . ,

Tài tử, giai nhân, giết lũ cẩu!

Hồng tụ chiêu, du hiệp nhi, du tẩu Đại Đường bầu trời dưới,

Túy ngọa chẩm giang sơn, đàm tiếu vọng càn khôn!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Túy Chẩm Giang Sơn
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment