Tuý Ngoạ Quần Phương

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Say Nằm Hoa Thơm Cỏ Lạ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 醉卧群芳

Tác giả: Lạc Lôi (洛雷)
Text: Nguoi Langbat
Convert: ChaoS

Ebook: ChaoS

Nội dung: Lạc lôi, say nằm hoa thơm cỏ lạ đọc đầy đủ gì cơ, muốn so chiêu nhi, đến đây đi!

Đấu pháp cũng được ah, ca cây sáo chuyên đấu pháp bảo.

Khục khục, là cây sáo không phải thổi tiêu, ai dám nghĩ lung tung đánh chính là ngươi nha đầy đất tìm quần cộc!

Giảng đạo lý? Cút sang một bên, ca nắm đấm tựu là đạo lý!

Mỹ nữ ngươi tốt, ca gọi lôi tiểu Lạc, người tiễn đưa ngoại hiệu Kim Cương không ngã tiểu lang quân, tính cách phúc hậu công phu tốt!

Lưu manh chỉ là cộng lông, ca là cầm thú!

Thân là vĩ đại. Vạn Thú môn tổng hồ lô cầm, ai sợ ai ah, không phục tất cả đều đi lên, nam đánh ngã, mỹ nữ mệt mỏi nằm xuống, hắc hắc! …

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment