Tuyệt Vọng Cuối Cùng Tuyệt Vọng Đích Tẫn Đầu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C014)
Tên tiếng trung: 绝望的尽头

Tác giả: Lục Mang Tinh (六芒星)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Tuyệt Vọng Cuối Cùng Tuyệt Vọng Đích Tẫn Đầu

Add Comment