Vân Lật Vũ Lộn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hắn, lần đầu tiên thấy nàng, liền không thích nàng!

Nàng là cái kia tiện nữ nhân mang tới con riêng, phỏng chừng tương lai cũng là chuyên câu nam nhân dụ dỗ tử.

Nàng cho tới bây giờ liền không phải của hắn muội muội, mẫu trái nữ hoàn, hắn muốn trả thù!

Cũng là dụ dỗ tử, vậy hắn sẽ đưa nàng tiến thanh lâu, để cho nàng thi triển mị công chuyên lấy sắc đẹp hầu hạ nam nhân!

Hắn muốn nàng đương thiên nhân kỵ vạn nhân áp kỹ nữ! Hắn muốn thân thủ bị hủy nàng!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment