Vận Mệnh Phong Lưu Đêm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Phong Tùy Tâm Nguyệt
Text: 
Convert: Bạch Điểu

Ebook: Sắc Lang, Sắc Hiệp Viện

Nội dung: Nhân vật chính đang luyện công là lúc bị một đạo lôi cấp bổ tới vận mệnh chi dạ trong thế giới ~ Laury là có ~ cô gái là có ~ thục nữ cũng có ~ nữ thần cũng có ~ toàn C toàn thu ~ vô lôi vô buồn bực! (cùng với trở thành FATE đồng nhân không bằng trở thành tiểu thuyết huyền ảo đến xem, đến tiếp sau đem gặt hái thực nhiều cường giả…)

Tác giả nhắn lại: Bản nhân liền nhất tốt nghiệp tiểu học, cho nên viết sách có chút bạch, các ngươi khinh bỉ ta cũng tốt, không nhìn ta cũng thế, ta đều sẽ vì duy trì bằng hữu của ta cùng nguyên tắc của mình đem quyển sách viết xong!

Bất kể là có phải có nhân duy trì! Lại cảm tạ duy trì tâm nguyệt bằng hữu cùng Y a chư vị huynh đệ! Như có đắc tội, kính xin tha lỗi nhiều hơn, bản nhân văn bằng không tốt, dễ dàng nói sai nói.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Vận Mệnh Phong Lưu Đêm
Xếp hạng: 8/10 (4 đạo hữu đánh giá)

Add Comment