Vân Xuyên Tranh Bá

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Vân Sông Tranh Phách
Tình trạng: Nguyên Bản (C016)
Tên tiếng trung: 云川争霸

Tác giả: HDN Tiên Sinh (HDN先生)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment