Vân Xuyên Tranh Bá

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Vân Sông Tranh Phách
Tình trạng: Nguyên Bản (C016)
Tên tiếng trung: 云川争霸

Tác giả: HDN Tiên Sinh (HDN先生)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment