Việc Vặt Tạp Ký

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tỏa Sự Tạp Ký
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 琐事杂记

Tác giả: Ngũ Thúc Tố (五束素)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment