Vợ Chồng Về Điểm Này Chuyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Phu Thê Na Điểm Sự
Tình trạng: Nguyên Bản (C033)
Tên tiếng trung: 夫妻那点事

Tác giả: Ngũ Hành Khiếm Tố (五行欠做)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Vợ Chồng Về Điểm Này Chuyện
Xếp hạng: 10/10 (2 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Vợ Chồng Về Điểm Này Chuyện

Add Comment