Vô Hạn Chi Bạo Quân Quật Khởi

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C753)
Tên tiếng trung:  无限之暴君崛起
Tác giả: Ngạo Khuynh Quốc (傲倾国)
Text: Tom Cang Xanh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Ta có một huyết ẩm, tà khí trùng thiên!

Ta có một [Thần quốc], thu nữ vô hạn!

Ta có một đôi tu huyết thống, bền bỉ không suy!

Ta có một công pháp, thôn phệ vạn nữ Thượng Thiên quyết!

Ta có một thần cách, bảy tông chi tội!

Đem làm ta dùng thiên thần chi cảnh, ngự chúng thần chi lực, ở đằng kia thời điểm, ta giáng xuống lâm lần thứ hai nguyên!

(Tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, loli, ngự tỷ, ngươi muốn đến đấy, cũng sẽ ở quyển sách xuất hiện! Nam nhân ánh mắt, ngươi hiểu được!)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Vô Hạn Chi Bạo Quân Quật Khởi
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment