Vô Hạn Chi Triệu Hoán Nghịch Tập

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 无限之召唤逆袭

Tác giả: Thương Ưởng Biển Pháp (商鞅扁法)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim wa

Ebook: Khang Nguyễn Trọng

Nội dung: Phạm Khang, 20 tuổi. Nam. Am hiểu kiếm thuật, có triệu hoán năng lực. Tâm tư kín đáo, làm việc quyết đoán, trời sinh tính cẩn thận.

“Phế vật! Cũng chỉ có thể tìm được như vậy điểm hữu dụng tin tức sao?”

“Lão đại, không phải bên ta vô năng, mà là đối phương quá giảo hoạt. Phàm là địch nhân của hắn, đều không ngoại lệ đều bị giết!”

“Thật sự là phế vật!”

“Lão đại, nghe nói hắn có trọng khẩu vị, chẳng những cùng mỹ nữ triệu hoán vật sao sao đát, rõ ràng còn ba ba ba!”

“Cái này… Cái này bằng hữu ta giao định rồi!”

Phạm Khang: “Cút ngay, Gay! Ta cái kia gọi làm sâu sắc chủ tớ cảm tình!”

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment