Vô Hạn Hậu Cung Lục’

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q04 C044)
Tên tiếng trung: 无限后宫录

Tác giả: Du Vịnh Đích Khô Lâu (游泳的骷髅)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái chủ mưu đã lâu kế hoạch. Tthẳng đến có một ngày: “Ngươi muốn kích thích cuộc sống sao? Hay không cảm thấy cuộc sống bây giờ rất bình thản rất vô ý nghĩa? Chỉ muốn thoát khỏi như vậy tình cảnh sao?”

Khương Tử Văn thầm nói: “. . . Không phải đâu! Già như vậy bộ virus?”

Vì thế, một cái vì liệp diễm mà không ngừng xuyên qua tại điện ảnh, hoạt hình, trò chơi trong thế giới xuyên qua tà nhân ra đời…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment