Vô Hạn Ma Hóa

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 无限魔化

Tác giả:  
Text:  
Convert:  

Ebook: Chikusaki Shigou

Nội dung: Một gã chán đời bị tai nạn xe, rời vào đặc thù không gian.

Vì thế, một cái vì sinh tồn mà ở điện ảnh, trò chơi thế giới đau khổ giãy dụa ác ma sinh ra.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Vô Hạn Ma Hóa
Xếp hạng: 7/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment