Vô Hạn Phục Chế

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C530)
Tên tiếng trung: 无限复制

Tác giả: Dạ Lan (夜阑)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Lâm Phàm chuyển thế trọng sinh, thu được phục chế năng lực. Vô thượng Tiên Khí, thủ đoạn thần thông, huyết mạch thiên phú, hết thảy phục chế. Vô cùng bảo vật, Vô Hạn Thần Thông, phục chế lực lượng gia tăng thân ta!

Phục chế nơi tay, ta có thiên hạ!

Dưỡng khí, Luyện thể, huyệt tàng, trúc đạo, Âm Dương, nhất trí, thánh linh, Cửu Biến, lên trời, chín Đại cảnh giới, mỗi cảnh chín tầng, Cửu cửu quy chân, Toái Không thăng tiên.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment