Vô Hạn Xuyên Việt Chi Thần Chế Hậu Cung

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Vô Hạn Chuyển Kiếp Chi Thần Chế Hậu Cung
Học Viên Lặng Yên Bày Ra Lục

Tình trạng: Nguyên Bản (Q01)
Tên tiếng trung: 无限穿越之神创后宫

Tác giả: Thiên Ý Hân Vân (天意欣云)
Text: 
Convert: 

Ebook: Nguyen Duy

Nội dung: Một cái trò chơi, một lần cơ hội ··· đạo vô vi cầm chặt bắt được nó, chế tạo một cái thuộc về mình bất diệt văn minh, mỹ nữ đế quốc, cũng từng bước thượng trèo, chỉ vì đến cái kia vô hạn cao điểm, chỉ vì đạo mộng mà đi ··· tỉnh chưởng thiên hạ quyền, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân; đàm tiếu ngàn quân diệt, hoàng đình độ gió xuân; không sợ ai là Phong, không sợ đến cùng không; nguyện giao tâm huyết đổ mồ hôi, chỉ vì trong nội tâm mộng. Đạo vô vi: có giang sơn có thực lực mới có mỹ nhân.

Có mỹ nhân không có giang sơn không có thực lực, lại để cho có giang sơn người có thực lực nhìn trúng lời mà nói…, hắc hắc ··· ví dụ như ta, các ngươi hội sẽ hiểu ···

Quyển sách thiết lập so sánh khổng lồ, binh chủng, mỹ nữ nhiều, thuộc về chinh chiến, đồng nghiệp, đô thị nhiều phương diện kết hợp mà thành đấy…

NVC xuyên vào thế giới “Học Viện Lặng Yên Bày Ra Lục” (Highschool of the Dead)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Vô Hạn Xuyên Việt Chi Thần Chế Hậu Cung
Xếp hạng: 7.9/10 (14 đạo hữu đánh giá)

4 thoughts on “Vô Hạn Xuyên Việt Chi Thần Chế Hậu Cung

Add Comment