Vợ Không Bằng Thiếp, Thiếp Không Bằng Gà, Gà Không Bằng Trộm, Trộm Không Đến Tốt Nhất

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Thê Không Bằng Thiếp, Thiếp Không Bằng Gà, Gà Không Bằng Trộm, Trộm Không Đến Tốt Nhất
Yêu Đương Vụng Trộm Công Tử Nhật Nguyệt Minh

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Yêu đương vụng trộm đối với mỗi người, đều tràn đầy sức hấp dẫn, vô luận là quan lớn, cự phú, hay là dân chúng thấp cổ bé họng; vô luận ngươi là quân tử, thục nữ, hay là dâm côn, dâm phụ, ngươi đều tại nhấm nháp lấy hoặc là đang ở trong mộng nhấm nháp lấy trộm cùng bị trộm khoái cảm.

Mọi người thường nói: “Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng gà, gà không bằng trộm, trộm không đến tốt nhất.”

Quyển sách giảng thuật chính là một cái thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, thiếu khuyết tình thương của mẹ tốt nghiệp đại học sinh vũ vực, tại một cái đại đô thị ở bên trong một đoạn lãng mạn tình cảm câu chuyện, vũ vực đang cùng phần đông nữ tính kết giao ở bên trong, hắn đến cùng theo trên người nữ nhân trộm đi chính là….

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Vợ Không Bằng Thiếp, Thiếp Không Bằng Gà, Gà Không Bằng Trộm, Trộm Không Đến Tốt Nhất

Add Comment