Vô Lại Lãng Tiên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (B02 Q03 C003)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Nha Nha Cái Mông To
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dungBài này giảng thuật một cái đại thanh niên tốt như thế nào bị một cái vô sỉ đại thúc dạy hư sau trở thành chơi bời lêu lổng tiện nhân dạo chơi nhân gian chuyện xưa…

ps: Nếu ngươi là một cái chính nhân quân tử, tuyệt đối không nên đánh khai quyển sách này, ta cam đoan ngươi hội phản cảm trong sách nói miêu tả tình tiết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Vô Lại Lãng Tiên

Add Comment