Đa Tình Hoàng Đế

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nhiều Tình Hoàng Đế
Võ Lâm Phong Lưu Truyện

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 多情皇帝

Tác giả: Khúc Hỏa (曲火)
Text: 
Convert: 

Ebook: Anh Tuấn Vô Song

Nội dung: Trung Nguyên võ lâm đại địa bắc có thiên phương phổ thất đóa danh hoa, nam có mỹ nhân đồ mười hai mỹ nhân!

Trong chốn võ lâm, hiệp nữ thành phong trào, ta vừa xuất thế, không một cái rơi mất.

Hoàng đế bản đa tình, tình thâm ý càng đậm, võ lâm có nam bắc, hoàng đế chính là ta.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment