Vô Lương Gia Đinh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 无良家丁

Tác giả: Lang Ngũ Thúc (狼五叔)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Gian trá giảo hoạt, vô liêm sỉ, hèn hạ hạ lưu, vô lại lưu manh, dâm tặc đại sắc lang!

Lưng đeo nhiều như vậy khen ngợi, đối với gì Tiểu Vũ mà nói, hết thảy không sao cả, dù sao có thể hống tựu hống, có thể lừa gạt tựu lừa gạt, có thể lại tựu lại, có thể dọa tựu dọa, dọa không được tựu Bá Vương ngạnh thượng cung.

Nhân sinh của hắn từ điển ở bên trong, chỉ có: Mặc kệ thượng lưu hạ lưu, dọn dẹp tựu là quan trọng! Hết thảy đặc sắc, đều ở trong sách…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Vô Lương Gia Đinh

Add Comment