Vô Song Kiếm Thánh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 无双剑圣

Tác giả: Đào Thứ Lang (桃次郎)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dungThiếu niên trong nội tâm thiêu đốt lên Phượng Hoàng chi huyết, chỉ có bạo lực cùng tình dục có thể làm cho hắn hơi cảm giác dẹp loạn.

Tại cơ giáp thời đại trong tinh không —  hắn dùng phi kiếm khai thiên tích địa! 

Mặc ngươi gió mát phật núi, mặc ngươi trăng sáng chiếu Đại Giang, ta tự trực chỉ bản tâm, nhiệt huyết Thiên Hạ Vô Song!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Vô Song Kiếm Thánh

Add Comment