Vô Tận Đan Điền

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C1292)
Tên tiếng trung: 无尽丹田

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai (横扫天涯)
Text: 
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hiếu Trần

Nội dungSau khi sống lại Nhiếp Vân may mắn mà đã có được có thể cải biến đan điền số lượng pháp quyết, người khác dùng một cái đan điền tu luyện, ngươi dùng mười cái, trăm!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Vô Tận Đan Điền
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment