Võng Du Chi Tà Long Nghịch Thiên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực (火星引力)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Con đường nghịch thiên của một Long Hồn thiếu niên.

Ghi chú: Tiểu thuyết này thích hợp các loại Thần Nữ khống + Loli khống.

Truyện siêu cấp yy nhưng cực kỳ có lý (vì những gì NVC nhận được vốn là của hắn), viết về tình củm thì khỏi chê và võng du thì nhất tuyệt (tác giả là đại thần của truyện võng du).

Truyện chia làm: 7 phần võng du, 2 phần đô thị và 1 phần thần a tiên a. tình tiết lôgic và hấp dẫn.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Võng Du Chi Tà Long Nghịch Thiên
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment