Võng Kiếm Ba Lãng Đãng Giang Hồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 剑网三浪荡江湖

Tác giả: Ngô Hệ Vô Ảnh Vô Tung (吾系无影无踪)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Võng Kiếm Ba Lãng Đãng Giang Hồ
Xếp hạng: 9/10 (4 đạo hữu đánh giá)

Add Comment