Vũ Động Càn Khôn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu (天蚕土豆)
Text: 
Convert: BLH

Ebook: HuanPN

Nội dung: Một đường tu luyện là thâu âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, chưởng luân hồi.

Vũ chi cực, phá thương khung, động càn khôn!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Vũ Động Càn Khôn
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment