Vườn Địa Đàng Chi Nô Sủng Chiến Kí

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C032)
Tên tiếng trung: 伊甸园之奴宠战记

Tác giả: Quán Đầu (罐头)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đây là Dâm Ma thần đại nhân sáng tạo dục vọng thế giới, ở chỗ này Dâm Ma đại nhân sẽ thỏa mãn ngươi tất cả dục vọng.

Ngươi có thể nô dịch trò chơi dặm bất cứ sinh vật nào, đem bọn họ bộ lấy được trở thành ngươi sủng vật.

Nếu như ngươi vận khí không tệ lời của, sủng vật bị ngươi phác bắt thời điểm sẽ hóa thành hình người.

Đồng thời ngươi đối với mình sủng vật làm bất cứ chuyện gì, hệ thống cũng sẽ không tiến hành can thiệp. cho nên, ngươi hẳn hiểu nơi này bao hàm cái gì đi?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment