Vương Bài Đặc Công Hành Trình

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Vương Bài Đặc Công Diễm Lữ
Dị Giới Xuân Về
Dị Giới Muối Lậu
Tử Đảo Hồi Xuân

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 王牌特工之旅

Tác giả: Tri Nhạc (知乐)
Text: 
Convert: HoanhPhiKinh, Đời Quá Đen

Ebook: HoanhPhiKinh, Hieu Tran

Nội dung: Dị giới quan phỉ cấu kết, hành động lớn muối lậu mua bán, làm cho dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn, mà có câu tắc lưu truyền khắp thiên hạ: “Được muối lậu nên thiên hạ, được tử đảo tất có muối lậu!”

Rất may mắn một xuyên việt thời không tựu rơi vào tử đảo cái này khối bảo địa trên hiện đại đặc công Nhạc Thiên, lại tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là một kiện đáng giá vui vẻ sự, bởi vì trên tử đảo cái gì đều không có, liền bóng người cũng không thấy một cái, may mắn hắn có được một thân hiện đại tri thức cùng đặc công bản lĩnh, bằng không liền có thể không có thể còn sống sót đều là cái vấn đề, chớ nói chi là muốn nhất thống thiên hạ rồi…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Vương Bài Đặc Công Hành Trình

Add Comment