Vượt Qua Cổ Kim Phong Lưu Thương Nhân

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C240)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Nửa Đêm Tìm Mộng
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Mã Vân Long tại xã hội hiện đại là có khát vọng người có tài hoa, nhưng bất hạnh vô tư bản không bối cảnh quan hệ không thể thi triển, một lần vô tình đụng tới ngoại tinh nhân sai lầm, dùng năng lượng hạt nhân lượng xoay thời không trở lại quá khứ, dùng trên người mang vài cái màu châu phát đạt, mang theo tài phú theo cổ đại trở lại hiện đại, tiền tài, mỹ nữ hòa quyền thế tùy theo mà đến.

Cuối cùng hắn tại cổ kim thời đại xuyên qua, bù lại người hiện đại đối lịch sử sai lầm nhận tri, cũng trải qua rất nhiều khúc chiết, tạo phúc cho cổ kim hai cái thời đại người của.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment