Vượt qua Doraemon

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Xuyên Việt Mèo Máy
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 穿越机器猫

Tác giả: Desailly (德塞利)
Text: Nuthanlong
Convert: Nuthanlong

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: NVC xuyên việt trở thành Nobita (Truyện Doraemon).

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment