Xạ Điêu Chi Dương Khang Liệt Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 射雕之杨康列传

Tác giả: Phượng Hoàng A Phi (凤凰阿飞)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xuyên việt đồng nhân vào nhân vật Dương Khang (Truyện Anh Hùng Xạ Điêu)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đồng nhân – Cải biên của truyện Thần Điêu – Xạ Điêu

Xạ Điêu Chi Dương Khang Liệt Truyện
Xếp hạng: 4/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment