Xà Huyết Dục Diễm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 蛇血欲焰

Tác giả: Vãng Sự Tùy Duyên (往事随缘)
Text: Duy Linh
Convert: Duy Linh

Ebook: Duy Linh

Nội dung: Người uống hết máu một cái cự mãng biến dị sẽ như thế nào? Biến thành rắn? Thành rồng?

Xem một người bình thường đô thị thanh niên như thế nào máu rắn sôi trào, tung hoành thiên hạ!

Kiều mỵ hương diễm đô thị anh hùng cứu mỹ nhân người, bách chuyển thiên hồi nhà bên xinh đẹp nữ tố tình trung.

Đạp R diệt M nấu rượu ngôn hoan ngạo quần hùng, ngắm trăng nghe lầu nhỏ đêm qua lại gió xuân.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment