Xanh Biếc Uyển Tâm Cung

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lục Uyển Tâm Cung
Tình trạng: Nguyên Bản (C044) + Đồng Nhân Thiên (C011) + Tiếp Theo (C045-C072) + Tiếp Theo (C045-C051)
Tên tiếng trung: 绿苑心宫

Tác giả: Bất Tử Điểu (不死鸟) (aaabbbcde)
Linh Lung Dẫn (玲珑引)

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Xanh Biếc Uyển Tâm Cung

Add Comment