Xanh Biếc Uyển Tâm Cung

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lục Uyển Tâm Cung
Tình trạng: Nguyên Bản (C044) + Đồng Nhân Thiên (C011) + Tiếp Theo (C045-C077) + Tiếp Theo (C045-F) + Ngoại Truyện (C02)
Tên tiếng trung: 绿苑心宫

Tác giả: Bất Tử Điểu (不死鸟) (aaabbbcde)
Linh Lung Dẫn (玲珑引)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

2 thoughts on “Xanh Biếc Uyển Tâm Cung

Add Comment