Xé Tan Màn Đêm Nhìn Thấy Ánh Sáng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Bát Vân Kiến Nhật
Ré Mây Nhìn Thấy Mặt Trời

Tình trạng: Nguyên Bản (C023)
Tên tiếng trung: 拨云见日

Tác giả: Xuân Chi Vọng (春之望)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Xé Tan Màn Đêm Nhìn Thấy Ánh Sáng
Xếp hạng: 4/10 (1 đạo hữu đánh giá)

5 thoughts on “Xé Tan Màn Đêm Nhìn Thấy Ánh Sáng

Add Comment