Xen Lẫn Trong Hậu Cung Giả Thái Giám

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hỗn Tại Hậu Cung Giả Thái Giam
Tình trạng: Nguyên Bản (Q06 C1807)
Tên tiếng trung: 混在后宫假太监

Tác giả: Nuôi Cá Lão Bà Sinh Đứa Bé (养个老婆生个孩子)
Text: 
Convert: 

Ebook: Anh Tuấn Vô Song

Nội dung: Một lần hết ý chuyển kiếp, khiến Lưu Hải Thụy chuyển kiếp đến bên trong Hoàng Cung, tỉnh dậy sau mới phát hiện, nguyên lai mình thị một cá nam nhân chân chính, thị một cá thái giám giả, từ đó bắt đầu hắn tuyệt vời hậu cung cuộc sống. 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Xen Lẫn Trong Hậu Cung Giả Thái Giám

Add Comment