Xen Lẫn Trong Nhật Bản Đương Nam Ưu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hỗn Tại Nhật Bản Đương Nam Ưu
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 混在日本当男优

Tác giả: Mộc Tiểu Ngũ (沐小五)
Text: Sắc Hiệp Viện
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: Duckhanh

Nội dung: Hắn trà trộn cho Nhật Bản AV giới, bằng vào một người nhất thương!

Trở thành Nhật Bản nam ưu đệ nhất nhân!

Không chỉ có thành hoàng hậu, thái tử phi nhập mạc chi tân, liên các quốc gia chính khách thê tử, đều đều mời hắn đi nghiên cứu Hoa nhi vì sao như thế nào hồng!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Xen Lẫn Trong Nhật Bản Đương Nam Ưu
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment