Xen Lẫn Trong Quốc Xí Cũng Tiêu Dao

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Nộ Hải Thương Điền
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hàng hiệu viện giáo hàng giả, đục nước béo cò sấm quốc xí, một đôi thiết quyền trấn quần hùng, tửu sắc tài vận ý tung hoành, phù yếu lấn cường sính anh hào, mỹ nữ như mây nếu quân trắc, tài nguyên cuồn cuộn thân thủ ra, không sợ cường quyền ta hoành hành, ngạo thị quần hùng ai so, chỉ nói thế gian rất tang thương.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Xen Lẫn Trong Quốc Xí Cũng Tiêu Dao

Add Comment