Xen Lẫn Trong Sân Trường Thành Lão Đại

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C272)
Tên tiếng trung: 混在校园成大佬

Tác giả: Yêu Lý Biệt Trứ Cơ Quan Thương (腰里别着机关枪)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Tà Thần

Ebook: Huỳnh Thế Kiệt

Nội dung: 1 cái theo trong sân trường đi tới tiểu lão đại, tại hắc đạo bên trên cũng có thể hỗn được phong sinh thủy khởi, cái gì tiền tài mỹ nữ, cái gì quyền thế địa vị, thu hết trong túi…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment