Xuân Giường II

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Thôi Song Vọng Nhạc (推窗望岳)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dungXuân Giường 2 đến đây, tiểu mộc tượng lại tiếp theo truyền kỳ: Tiểu lâu một đêm nghe mưa thu, thần mộng kiều huỳnh đến thiên nhai!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Truyện này là phần 2 của truyện Lỗ Ban Bí Truyền 36 Thức Sàng Phổ

Add Comment