Xuân Huyễn Hoa Đô

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C250)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Quan Hi
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái mười sáu tuổi hồng bốn đời gây sóng gió hương diễm chuyện xưa.

Đại gia tộc… Phát huy ngươi dâm dân sức tưởng tượng a…

Quyền tranh… Không thể thiếu nữ quan lớn lưu trợ lực…

Xây cung… Không có quyền lợi tiền tài chỉ có thể là vọng tưởng…

Hậu cung… Thiếu mẫu, di, cô, tỷ, muội, sư, phụ, không, hộ, dương, tinh, trộm vân vân còn gọi cung à…

Sự thật lưu… Không nặng sinh, không mặc càng, không tu tiên, không chiếm nhẫn…

Dựa vào dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hạ lưu vô sỉ, làm theo quậy tung núi xanh thẳm, ngoạn tàn hết thảy địch nhân, quậy tung thế giới…

Hai cái mẹ nga, đều là cực phẩm!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Truyện này có 1 bản khác, được tập hợp tu chỉnh lại có tên Xuân Huyễn Hoa Đô (Phiên Bản VIP)

Xuân Huyễn Hoa Đô
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Xuân Huyễn Hoa Đô

  1. Pingback: Xuân Huyễn Hoa Đô (Phiên Bản VIP) | Hắc Động

Add Comment