Xuân Mãn Dục Dã

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C030)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Thanh Trà Đạm Phạn (清茶淡饭)
Text: Come Back 
Convert: Come Back 

Ebook: Come Back 

Nội dung: Đường Tuấn, một cái thâm sơn cùng cốc đi ra sinh viên, bởi vì một lần thất tình kinh nghiệm, vô tình gặp được tiền của phi nghĩa.

Tại đối mặt tài phú cực lớn hấp dẫn đồng thời, hắn nghĩ tới quê quán nghèo khó, tại một phen đấu….

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment