Xuân Sắc Cả Thành

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Xuân Sắc Mãn Thành
Tình trạng: Nguyên Bản (C200)
Tên tiếng trung: 春色满城

Tác giả: Tham Hoa Lang (探花郎)
Text: Dragondark
Convert: Dragondark

Ebook: Dragondark

Nội dung: Để cuộc sống tốt đẹp, Gì Từ lập thệ làm một “Tỉnh chưởng sinh sát quyền, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân”  tuyệt thế kiêu hùng!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment