Xuân Sắc Cả Thành

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Xuân Sắc Mãn Thành
Tình trạng: Nguyên Bản (C200)
Tên tiếng trung: 春色满城

Tác giả: Tham Hoa Lang (探花郎)
Text: Dragondark
Convert: Dragondark

Ebook: Dragondark

Nội dung: Để cuộc sống tốt đẹp, Gì Từ lập thệ làm một “Tỉnh chưởng sinh sát quyền, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân”  tuyệt thế kiêu hùng!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment