Xuân Sắc Điền Dã

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Xuân Sắc Đồng Ruộng
Điền Dã Mùa Xuân

Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C030)
Tên tiếng trung: 春色田野

Tác giả: Trà Diệp Diện Bao (茶叶面包)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đường Tuấn, một cái thâm sơn cùng cốc đi ra sinh viên, bởi vì một lần thất tình kinh nghiệm, vô tình gặp được tiền của phi nghĩa.

Tại đối mặt tài phú cực lớn hấp dẫn đồng thời, hắn nghĩ tới quê quán nghèo khó, tại một phen đấu tranh tư tưởng xuống, hắn quyết định về đến cố hương trợ giúp thôn dân thoát khỏi nghèo khó làm giàu.

Vì vậy tại một mảnh xuân cơ dạt dào đồng ruộng lên, viết trong đời Trình Tân văn chương…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Xuân Sắc Điền Dã
Xếp hạng: 6.3/10 (6 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Xuân Sắc Điền Dã

Add Comment