Xuân Thủy Giàn Giụa: Đàm Tiểu Mao Nông Thôn Diễm Sự

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C132)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đàm Tiểu Mao vốn là cái không có người giáo không có người nuôi cô nhi, ở nơi này yên tĩnh tiểu sơn thôn không tim không phổi mỗi ngày càng lớn lên, khả khi hắn mười tám tuổi sinh ngày sau các loại các khoản mỹ nữ diễm phụ đều một đám chủ động hướng hắn trong bát khiêu.

Trong thôn trẻ tuổi quả phụ? Đẩy ngã!

Trưởng thôn nữ nhi? Tuyệt đối chạy không được!

Còn có mới tới nông thôn giáo sư? Đừng nóng vội đừng nóng vội…

Một cái cũng không thể thiếu…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Xuân Thủy Giàn Giụa: Đàm Tiểu Mao Nông Thôn Diễm Sự

Add Comment