Xúc Tu Thí Nghiệm Nhật Ký

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C011)
Tên tiếng trung: 触手实验日记

Tác giả: Nửa Đêm Nhân Đồ
Text: MisDax
Convert: MisDax

Ebook: MisDax

Nội dung: Ta là một cái ma pháp sư kiêm liên kim thuật sĩ, làm thuê cho ma vương.

Cali đại nhân. Cali đại nhân làm dâm ma tộc chi vương, là Ma tộc bên trong số ít nữ tính ma vương, bởi vì dâm ma lãnh thổ tiếp cận nội vực, tăng thêm chủng tộc tính đặc thù, dâm ma tộc cũng không cần trực tiếp tham dự đối với nhân loại hoặc những dị tộc khác chiến tranh, tương đối nhất định phải vì những thứ khác Ma tộc cung cấp tính phương diện phục vụ cùng giải trí…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Xúc Tu Thí Nghiệm Nhật Ký
Xếp hạng: 6.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

Add Comment