Xung Hỉ Nương Thê

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Trùng Hỉ Nương Thê (Công Tức)
Xung Hỉ Nương Vợ (Công Tức)

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 冲喜娘妻(公媳)

Tác giả: Ma Sư (魔师)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

7 thoughts on “Xung Hỉ Nương Thê

    1. Avatar

      toiladung866863

      Tên tiếng trung của truyện này là gì thế lão sắc?

Add Comment