Xuyên Qua Chi Ngang Dọc Nhật Bản

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Chuyển Kiếp Chi Tung Hoành Nhật Bổn
Xuyên Việt Chi Tung Hoành Nhật Bản
Tình trạng: Nguyên Bản (C220)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Vết Lệ
Text: 
Convert: 

Ebook: Huỳnh Trần

Nội dung: Tình cờ ở trên không gian chuyển kiếp đến Nhật Bổn!

Thay đổi người máy đạt được Fantastic Four năng lực!

Ta muốn lợi dụng những thứ này năng lực thực hiện ước mơ của ta.

Nhật Bổn AV nữ diễn viên người dạng? Nữ thần cấp toàn bộ đến cho ta ấm giường!

Nhật Bổn học sinh muội, tiểu la lỵ, y tá, nữ tiếp viên hàng không, bạch lĩnh, thiếu phụ, nữ hầu đẳng đẳng! Toàn bộ đều nhét vào ta hậu cung!

Song phi thị mọi người yêu thích!! Quần phi càng là mọi người ước mơ!!

Ta muốn tất cả Người Trung Quốc đều cực kỳ thống hận Nhật Bổn! Cho nên ước mơ của ta chính là!!

【 Lĩnh ngự Nhật Bổn kinh tế!! 】

【 Thống ngự Nhật Bổn hắc đạo!! 】

【 Giá ngự Nhật Bổn mỹ nữ!! 】

Đây cũng là vô số Người Trung Quốc ước mơ!!!

Ngoài ra đặc biệt nói rõ, bởi vì quyển sách cực kỳ YY, cho nên xem qua tập hợp các vị độc giả thật lớn, ngàn vạn không muốn nhất thời xung động làm chuyện phạm pháp! Hắc hắc!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Xuyên Qua Chi Ngang Dọc Nhật Bản
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment